Word lid! Word lid!

Veelgestelde vragen

Algemeen

1. Wat is een woongenootschap?

Klein Zwitserland is een woongenootschap, een coöperatieve woonvorm tussen kopen en huren in. Bewoners kopen een aandeel in de coöperatie en in ruil daarvoor krijgen ze woonrecht tegen kostprijshuur in het woongebouw. Het woord ‘genootschap’ is de vertaling van het Duitse woord ‘Genossenschaft’. Doordat de woningen binnen de coöperatie blijven, kan er niet mee worden gespeculeerd. Zo wordt langdurige betaalbaarheid gegarandeerd.

Voor wie is Klein Zwitserland?

Klein Zwitserland richt zich op de middenhuur, op mensen met een belastbaar verzamelinkomen tussen €36.000 – €80.000 per huishouden per jaar. Uiteraard streven we een gezonde bewonersmix na. Jong en oud is welkom, maar het merendeel van de bewoners zal tussen de 30 en 55 jaar zijn. Ongeveer de helft van de woningen zal bewoond worden door huishoudens met inwonende kinderen.

Wat is het verschil met een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)?

Het grote verschil met een CPO-project is de eigendomsvorm. Bij CPO ontwikkel je het project ook gezamenlijk, maar heeft iedereen uiteindelijk een eigen hypotheek en een eigen woning. Iedereen bouwt bij een CPO dus voor eigen rekening, risico en voor eigen gebruik van de eigen woning.

In een woongenootschap word je lid van de coöperatieve vereniging en heb je een aandeel in het geheel. De coöperatieve vereniging is en blijft eigenaar van het wooncomplex. De coöperatieve vereniging neemt de hypotheek. In de ontwikkeling van Klein Zwitserland geef je niet je eigen hoogst-individuele woning vorm. We overleggen met elkaar over het totale wooncomplex en de diversiteit aan woningen die daarin gerealiseerd zal worden. Zo bepalen we samen hoe we vorm willen geven aan het wonen in de stad.

4. Hoe ziet de planning van Klein Zwitserland eruit?

Klein Zwitserland is vers en we staan aan het begin van het hele traject. De planning is in ontwikkeling maar het zal nog enkele jaren duren voordat het gebouw af is en leden er kunnen gaan wonen.

5. Waar is Klein Zwitserland?

Klein Zwitserland ligt op Strijp-S in Eindhoven, op een plot dat nu bekend staat als Bouwveld D. Naast Klein Zwitserland zal Trudo op dit plot ook woningen ontwikkelen.

6. Hoe kan ik lid worden?

Om lid te worden schrijf je je in bij Het Eindhovens Woongenootschap.

Financieel

Waarom is wonen in Klein Zwitserland wél betaalbaar?

In Klein Zwitserland woon je op kostprijsbasis. De huren stijgen in het woongenootschap dus niet mee met de markt. Ook leggen de leden renteloos 10% van het kapitaal in, waardoor de financieringslasten beperkt kunnen blijven. Door deze eigen inleg kunnen ook investeringen door beleggers en financiers van buitenaf tot het minimum worden beperkt. Het coöperatieve eigendomsmodel voorkomt daarnaast speculatie met de woningen.

Wat moet ik investeren om in Klein Zwitserland te kunnen wonen?

Allereerst moet je lid worden van de coöperatie. Op het moment dat het wooncomplex gebouwd is en je een woning is toegewezen, koop je woonruimteaandelen in de coöperatie. De hoeveelheid aandelen die je voor een woning moet kopen, is afhankelijk van het aantal m2 bruto gebruiksoppervlakte (gbo) van de woning die je gaat huren (vermeerderd met een evenredige toerekening van de vierkante meters gemeenschappelijke voorzieningen). Doordat de hurende leden een klein deel van het benodigde eigen vermogen inleggen, kunnen we de financiering en dus de huurprijs laag houden.

We rekenen voorlopig met €300 per m2 gbo. Dat wil zeggen dat je voor een woning van 100 m2 bij aanvang €30.000 inlegt. Naast die inbreng betaal je maandelijks huur, gebaseerd op kostprijs. Afhankelijk van de grootte van de woning zal die huur tussen de €710 en €1.150 uitkomen.

Wat gebeurt er met mijn investeringsgeld?

Het verlaten van een woning kent twee scenario’s. Op het moment dat je verhuist binnen de coöperatie naar een grotere of kleinere woning verrekent de coöperatie het verschil met je. Je kunt ook vertrekken uit de coöperatie en je lidmaatschap opzeggen. Dan ontvang je het door jou ingelegde geld voor de aandelen terug, zonder rente, maar wel gecorrigeerd voor inflatie.

Hoe ziet een coöperatief financieringsmodel eruit?

Het vastgoed wordt gefinancierd met een hypotheek bij de bank die ca. 70% dekt. De overige 30% is verdeeld in eigen inleg van de leden (ca. 10%) en ca. 20% geld van buitenaf (belegger, corporatie of maatschappelijk kapitaal). De eigen kapitaalinleg van de leden houdt de woningen betaalbaar door lagere totale rentelasten. Op de 10% eigen inleg van de leden wordt immers geen rente uitgekeerd.

Hoe werken woonaandelen?

Als je een woning krijgt toegewezen, koop je woonruimteaandelen gerelateerd aan de grootte van de woning die je gaat huren.

De aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar. Als aandelen al overdraagbaar worden gemaakt, dan is dat alleen binnen huishoudens. Ouders kunnen overigens aan hun volwassen kinderen geld lenen of schenken voor de aankoop van participatieaandelen.

Hoe wordt de bouw bekostigd en wie is verantwoordelijk voor het risico?

Voor de ontwikkeling van het wooncomplex gaat de stichting (in oprichting) een samenwerking aan met woningcorporatie Sint Trudo.

13. Waarom betalen bewoners kostprijshuur?

Uit de kostprijshuur betaalt het woongenootschap de rente van de hypotheek en de overige leningen, de verzekeringen, onderhoud en het dagelijks beheer van het gebouw en een aantal algemene kosten.

13. Word je lid per persoon of als huishouden?

Het is voldoende als één persoon (volwassene) binnen een huishouden lid wordt. Daarmee krijgt dat huishouden recht op toewijzing van woonruimte. Als dat huishouden daadwerkelijk een woning gaat huren, dan is de regel dat alle personen binnen dat huishouden (ouder dan 18 jaar) lid worden door de aankoop van twee aandelen. Alle meerderjarige bewoners hebben daarmee een stem in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

14. Wat gebeurt er met mijn investeringsgeld als ik uit de coöperatie stap?

Wie het lidmaatschap opzegt en verhuist, ontvangt het ingelegde kapitaal van de aandelen terug. De jaarlijkse contributie wordt niet terugbetaald.

Lidmaatschap

15. Hoe kan ik lid worden?

Om lid te worden schrijf je je in bij Het Eindhovens Woongenootschap. De lidmaatschapskosten bedragen € 100 per jaar. Als je lid bent, heb je stemrecht (‘one person, one vote’) in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

16. Wanneer kan ik lid worden?

Op dit moment worden de statuten van de coöperatieve vereniging opgesteld. Zodra de coöperatieve vereniging bij de notaris is opgericht, kun je lid worden.

17. Hoe vindt de selectie van toekomstige bewoners plaats?

Iedereen kan lid worden van Het Eindhovens Woongenootschap. Bij de toewijzing van woningen in Klein Zwitserland, streeft HEW een afspiegeling van de stedelijke bevolking na. Toewijzing van woningen gebeurt op basis van toewijzingsregels (bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen en de gezinssamenstelling).

18. Besluiten dan ca. 200 leden over 100 woningen?

Ja, alle leden kunnen in de ALV meebeslissen. Dat is de essentie van de coöperatie: de leden spreken niet over een “eigen woning”, maar over hoe we met elkaar in de stad willen wonen.

Toewijzing

19. Op welk moment worden woningen toegewezen?

De toewijzing kan plaatsvinden nadat de ALV heeft beslist over het definitieve ontwerp van een wooncomplex, de realisatie hiervan is aanbesteed en de definitieve huurprijzen vaststaan.

20. Heeft het zin om lid te worden als er meer belangstelling is dan woningen?

Hoe meer leden, hoe beter. Met meer leden kunnen meer locaties worden gezocht en meer wooncomplexen worden ontwikkeld.

21. Is het mogelijk voorkeuren op te geven?

Ja, leden kunnen aangeven voor welke locatie en/of in welke woningcategorie ze geïnteresseerd zijn.

Wonen

22. Wat voor woningen willen jullie realiseren?

We willen woningen realiseren in compacte, stedelijke blokken. Vijf tot zeven bouwlagen, met collectieve binnenruimtes en genereuze gedeelde voorzieningen. In slimme en duurzame appartementen met royale buitenruimtes maken we gezinsvriendelijk wonen mogelijk. Speciale aandacht gaat ook uit naar bijzondere woonvormen zoals bijvoorbeeld zogenaamde ‘Grosswohnungen’ waarin meerdere huishoudens een groot appartement delen.

23. Welke voorzieningen worden gedeeld?

De coöperatieve vereniging biedt een betrouwbaar en slim platform: je bent al samen eigenaar van de woningen, daar kan nog veel meer bij komen. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteitsoplossingen zoals deelauto’s en e-bikes, maar ook aan gedeelde voorzieningen als gastenkamers, wasvoorzieningen of andere zaken die je niet elke dag in je eigen woning nodig hebt. De besluitvorming hiervan is onderwerp voor de leden van de coöperatie.

24. Hoe ziet jullie duurzaamheids- en mobiliteitsconcept eruit?

Onze projecten worden gerealiseerd op centrale, OV-ontsloten locaties in Eindhoven. Vanuit motieven als duurzaamheid en betaalbaarheid willen we waar mogelijk wooncomplexen ontwikkelen waarin wordt afgezien van eigen autobezit. Daar staat tegenover dat de coöperatie zoveel mogelijk zal voorzien in collectieve regelingen zoals deelauto’s en ruim fietsparkeren.