Word lid! Word lid!

Klein Zwitserland bouwt de toekomst

Bijzonder, maar realistisch woonconcept

Klein Zwitserland is een antwoord op de krapte van de woningmarkt. Een bijzonder sociaal woonconcept speciaal voor mensen met een middeninkomen. Klein Zwitserland is een coöperatieve woonvereniging, geïnspireerd op het succes van de Zwitserse Genossenschaften, maar binnen de kaders van de Nederlandse woningwet. Aangezien het woonconcept innovatief is binnen de Nederlandse markt, zijn er veel ontwikkelingen in de haalbaarheid en vorm van het concept. Lees onze one-pager over de huidige stand van zaken.

Plot
De locatie van Klein Zwitserland op Strijp-S

De kracht van coöperatie

Klein Zwitserland bouwt op de kracht van coöperatie. Een wooncoöperatieis een vereniging van bewoners die de verantwoordelijkheid en soms ook eigenaarschap delen over het wooncomplex. Coöperaties verschillen van Verenigingen van Eigenaren door een hogere mate van verantwoordelijk door onder andere financiering, beheer en onderhoud voor het gehele wooncomplex gezamenlijk te regelen. Zie hier een korte video met uitleg.

Deze coöperatieve woongenootschappen bieden grote keuzevrijheid, leveren voordeel van samen investeren en garanderen zekerheid in woonlasten. In Zürich doen ze dit al 50 jaar. In Eindhoven zijn we sinds 2021 gestart.

Visie om op te bouwen

Klein Zwitserland is een antwoord op de woonvraag van vandaag met het oog op de toekomst. Klein Zwitserland brengt 1001 woonwensen samen in 60-100 woningen. 10 bouwstenen vormen het fundament van 1 gedeelde visie.

1.

Basis voor vandaag

De krapte op de woningmarkt kan op korte termijn het hoofd worden geboden. Er zijn opties, er liggen kansen, er is zicht op zekerheid.

2.

Ideaal voor morgen

Dit levert niet alleen vandaag voordelen op. Deze vorm van een woongenootschap is een alternatieve manier van wonen, met goede perspectieven voor de lange termijn.

3.

Goed vooruitzicht voor stedelingen

Dit woongenootschap maakt wonen in de (binnen)stad bereikbaar en betaalbaar. Voor stedelingen die graag stads blijven.

4.

Aanwinst voor de stad

De stad is van ons allemaal. We streven naar diversiteit en kleur, precies zoals je dat van een moderne stad verwacht. Zo blijft de stad met zijn tijd meegaan, zo bouwen we aan de toekomst.

5.

Nieuwe woonvorm

Klein Zwitserland biedt nieuwe woonvormen, waaronder bijvoorbeeld Grosswohnungen, met een uiterst flexibel karakter. Het complex maakt intern doorstromen makkelijk waardoor je woning op belangrijke momenten met je leven meegroeit.

6.

Collectieve kansen

Door samen te investeren, samen verantwoordelijkheid te dragen en samen te delen maken we samen meer mogelijk voor minder. Dat is de kracht van coöperatie, dat is het voordeel van samen investeren.

7.

Grote keuzevrijheid

Doordat het wooncomplex collectief wordt ontworpen en ontwikkeld, ontstaan woningen die passen alles gegoten, met alles binnen handbereik.

8.

Uitstekende kwaliteit van leven

Het wooncomplex denkt aan de wereld van morgen. Groen is onmisbaar in een gezonde leefomgeving, duurzaamheid en biodiversiteit staan hoog op de agenda.

9.

Blijvend betaalbaar

Het woongenootschap garandeert zekerheid van woonlasten. Door de coöperatievorm blijft het vastgoed vrij van speculatie. Daardoor woon je tegen kostprijs, zelfs onder de reguliere marktprijs.

10.

Samen sta je sterk

Wonen in verenigingsverband kent voordelen en verantwoordelijkheden. Zonder tussenkomst van beleggers en andere externe partijen, maar met gedeelde zeggenschap, creëren we samen een ideale leefomgeving tegen eerlijke condities.