Word lid! Word lid!

Disclaimer

Website disclaimer
Gebruik van deze website geschiedt onder de volgende voorwaarden:
Er wordt veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van deze website. Het Eindhovens Woongenootschap kan echter geen garanties geven over de juistheid daarvan en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vertoonde informatie. HEW heeft het recht om informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

Bij de publicatie van afbeeldingen uit het ‘pers’ gedeelte geldt een verplichting tot naamsvermelding van de auteur/fotograaf. Bij de samenstelling van deze site hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact op te nemen.

Email disclaimer
Op alle door ons verzonden e-mail berichten is de volgende disclaimer van toepassing. 
De door Klein Zwitserland verzonden e-mailberichten en eventueel bijgevoegde bijlage zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en vertrouwelijk.

Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Klein Zwitserland is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage.

Klein Zwitserland kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

Colofon
Design en tekst - PUBLIKATORS - www.publikators.com

Website development - Embarque - embarque.nl